1
HAI HUA CHANG PLASTIC INDUSTRY LIMITED
previous arrow
next arrow

AST-PET

ผลิตภัณฑ์กันไฟฟ้าสถิต

อุตสาหกรรมที่มีการนำไปใช้

บรรจุภัณฑ์อาหาร

เครื่องมือทางการแพทย์

คุณสมบัติพิเศษ

  • แผนมีความใสพิเศษ
  • สามารถนำไปขึ้นรูปในอุณหภูมิต่ำได้ จึงทำให้ใช้พลังานในการขึ้นรูปต่ำ
  • มีมาตรฐานความปลอดภัยจาก อ.ย. สามารถนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและยาได้
  • สามารถนำไปใช้งานการพิมพ์ได้
  • AST-PET ผลิตภัณฑ์กันไฟฟ้าสถิต