1
HAI HUA CHANG PLASTIC INDUSTRY LIMITED
previous arrow
next arrow

AFG-PET

ผลิตภัณฑ์ แอนตี้ฟอคกันไอน้ำได้

อุตสาหกรรมที่มีการนำไปใช้

บรรจุภัณฑ์อาหาร

เครื่องมือทางการแพทย์

คุณสมบัติพิเศษ

  • แผนมีความใสพิเศษ
  • สามารถนำไปขึ้นรูปในอุณหภูมิต่ำได้ จึงทำให้ใช้พลังานในการขึ้นรูปต่ำ
  • มีมาตรฐานความปลอดภัยจาก อ.ย. สามารถนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและยาได้
  • สามารถนำไปใช้งานการพิมพ์ได้
  • AFG-PETผลิตภัณฑ์ แอนตี้ฟอคกันไอน้ำได้